Zeynal Kərimzadə

Zeynal Kərimzadə

Global Innovations MMC Təsisçi və İcraçı Direktoru

11:55 - 12:25

Panel Müzakirəsi: “Azərbaycanda E-Ticarət üçün İnnovativ Ödəniş Sistemlərinin Gələcəyi”