Edqar Abdullayev

Edqar Abdullayev

United Payment Azərbaycan Genel Müdürü

11:55 - 12:25

Panel Müzakirəsi: “Azərbaycanda E-Ticarət üçün İnnovativ Ödəniş Sistemlərinin Gələcəyi”